Угода користувача

Ця Угода Користувача (далі - «Угода») являє собою оферту умов з користування веб-сайтом www.energoretail.com.ua (далі - Сайт), в особі Адміністрації сайту та фізичною особою (іменованою надалі Користувач), і регламентує умови надання Користувачем інформації для розміщення на Сайті та використання користувачем інформації, розміщеної на сайті та укладається між Користувачем та ТОВ «Енерго Рітейл» (на далі – Адміністрація сайту) шляхом акцептування Користувачем умов цієї публічної оферти і регулює використання веб-сайту, який є власністю Адміністрації сайту.

1. Загальна частина

1.1.    Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди й інші правила, передбачені на Сайті.

1.2.    Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.

1.3.    Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на незареєстрованний користувач користувачів так і на зареєстрованих, що мають будь-який обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль). Користувачем Сайту вважається будь-яка фізична особа, яка будь-коли здійснила доступ до Сайту, яка досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.4.    Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

1.5.    Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом.

2. Права, обов'язки та відповідальність Користувача та Адміністрації Сайту

2.1.    Повний доступ до Сайту, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією, користування Особистим кабінетом, надсилання та отримання повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).

2.2.    Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію сайту й надати їй інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).

2.3.    Користувачеві заборонено:

-сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

-вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;

-ображати будь-кого;

-використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;

-зловживати розміщенням не інформативної інформації;

-провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки ;

-створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;

-вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

-надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

-реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;

-розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Адміністрації сайту та/або третім особам;

-розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

-розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

-використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

-здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

-намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

-розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.

2.4.    Відповідальність Користувача:

-Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.

-Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.

-Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

-Якщо Користувачем не доведе зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

-У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація сайту має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

-За порушення умов даної Угоди, Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.

2.5.    Відповідальність Адміністрації сайту:

-Адміністрація сайту не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

-Адміністрація сайту не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

-Адміністрація сайту не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

-Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

-Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису - облікового запису на Сайті.

-Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне вказування Користувачем своїх даних при створенні облікового запису Користувача,

Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

3.Конфіденційність

3.1.    У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Адміністрації сайту та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

3.2.    Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

3.3.    Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що є відвідувачем цього Сайту. Прийнявши цю Угоду, Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про Користувача, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політикою Адміністрації сайту про захист персональних даних. Крім того, Користувач дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з членством Користувача з метою надання відповідних послуг.

3.4.    Адміністрація сайту зобов'язуєтеся здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Споживач надає добровільно в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Споживачу.

3.5.    Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адресу та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформація про з'єднання і системну інформацію.

3.6.    Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічний засобів зв'язку, підвладних Адміністрації сайту, Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, завдану таким доступом.

3.7.    Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.

4.Інші умови

4.1.    Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Адміністрація сайту додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

4.2.    Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

4.3.    Користувач надає Адміністрація сайту право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Адміністрація сайту або інформацію рекламного характеру.

4.4.    У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.5.    Сайт надається Адміністрацією сайту "як є". Адміністрація сайту не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.

4.6.    Адміністрація сайту може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

4.7.    До даної Угоди й відносин між Адміністрацією сайту та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.