Вопросы и ответы

 • Как подать обращение, жалобу, претензию или обратится з с сообщением об угрозе безопасности энергоснабжения?Развернуть ответ

  Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв'язку з ним, якості постачання електричної енергії або загрози електробезпеки, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, вирішуються шляхом переговорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути усі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

  У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України.

  Функції та повноваження Регулятора.

  Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора;

  Розгляд скарг та врегулювання спорів

  1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

  1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

  2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

  3) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

  4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

  2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

  3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

  4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

  5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

  1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

  2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

  3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

  4) припинення розгляду звернення заявника.

  Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

  Ваші пропозиції, заяви, скарги, претензії, а також повідомлення про загрозу електробезпеці можна подавати на нашу поштову або електронну адресу, телефоном, або в соціальній мережі.

  Також просимо звернути увагу, що з метою спрощення доступу до інформації та підвищення рівня прозорості в енергетичному секторі України, та для сприяння швидкому і легкому зворотному зв'язку між споживачами та учасниками роздрібного ринку, НКРЕКП запустила мобільний додаток «Енергетика Онлайн», в якому споживач може оперативно надіслати скаргу до відповідної компанії. Усі звернення, скарги, претензії, які надходять на офіційну електронну адресу постачальника електричної енергії з мобільного додатку «Енергетика Онлайн», будуть зареєстровані та розглянуті у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, як це передбачено вимогами чинного законодавства України.

  Особа, відповідальна за врегулювання спорів:

  Директор ТОВ «Енерго Рітейл»: Музичко Ігор Васильович

   

 • Какие права потребителя электрической энергии?Развернуть ответ

   Споживач електричної енергії має право:

  1) на приєднання власних електроустановок до мереж оператора системи або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу або Кодексом системи передачі;

  2) на вибір електропостачальника;

  3) на вибір комерційних пропозицій з різними тарифними планами;

  4) одночасно мати більше одного укладеного договору про постачання електричної енергії споживачу за умови дотримання ПРРЕЕ та Кодексу комерційного обліку. При цьому договір про постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником;

  5) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами за Правилами ринку та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - додатково договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку в електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації;

  6) отримувати якісні послуги з розподілу (передачі), постачання та комерційного обліку електричної енергії;

  7) змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цими Правилами;

  8) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

  9) отримувати інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її розподілу та споживання;

  10) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

  11) на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання та якості електричної енергії;

  12) на звернення до електропостачальника з питання змін договірних умов у порядку, передбаченому ПРРЕЕ;

  13) на доступ до встановлених поза межами об’єкта споживача розрахункових засобів вимірювання та інформації, яка зберігається в первинній базі даних електронних багатофункціональних розрахункових засобів вимірювання;

  14) на отримання від оператора системи відшкодування в межах обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, які спільно зі споживачем використовуються оператором системи;

  15) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору про постачання електричної енергії споживачу;

  16) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення цих змін та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником без оплати передбачених договором штрафних санкцій за його дострокове припинення;

  17) на передачу функцій експлуатації своїх електроустановок на підставі окремого договору іншій організації, яка має право на здійснення такої діяльності;

  18) на повернення від оператора системи розподілу, який розподіляє електричну енергію субспоживачу, коштів за розподіл необлікованої засобами вимірювальної техніки субспоживача електричної енергії, а від субспоживача - вартості цієї електричної енергії;

  19) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

  20) на відшкодування збитків, які виникли через дії чи бездіяльність субспоживача, електропостачальника, власника мереж, оператора малої системи розподілу, оператора системи, постачальника послуг комерційного обліку.

  Побутовий споживач додатково має право на:

  1) встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання та зазначеної у договорі (договорах) зі споживачем, та на виробництво електричної енергії з такої установки без відповідної ліцензії;

  2) продаж постачальнику універсальних послуг електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами.

  Непобутовий споживач має право на організацію додаткових площадок вимірювання за однією адресою згідно з узгодженими з відповідним оператором системи проектними рішеннями. При цьому проектом має бути виключена можливість приєднання до електричних мереж на додаткових (окремих) площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом.

  Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

 • Какой порядок отключения и возобновления снабжения єлектроєнергией?Развернуть ответ
 • Как сменить поставщика электроэнергии?Развернуть ответ
 • Как понять информацию, предоставленную в счете за электрическую энергию?Развернуть ответ
 • Какие общие условия поставки электроэнергии?Развернуть ответ
  Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р. постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:
  1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;
  2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;
  3) споживач є стороною діючих договорів: - про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; - про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії - постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»; - про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач.
  4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір з постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;
  5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
  6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.
 • Что такое ЕІС код?Развернуть ответ
  ЕІС код - это ваш уникальный буквенно-цифровой код потребителя, за которым вас идентифицируют другие учасники рынка природного газа - газораспределительная компания (гор- или облгаз) и Укртрансгаз. Этот код присваивается вам газораспределительной компанией, с котрой у вас подписан договор на распределение газа - он указан в Заявлении, которое вы подписывали.
 • Какие требования к небытовому потребителю в случае изменения поставщика?Развернуть ответ

  Законодательством предусмотрены следующие требования:


  • Наличие договора на транспортировку природного газа с оператором газотранспортной системы (ПАО "Укртрансгаз")
  • Наличие договора на распределение природного газа с оператором газораспределительной системы (гор- или облгаз)
  • Отсутсвие задолженности перед предыдущим поставщиком
  • Уведомление предыдущего поставщика о расторжении договора поставки природного газа.


 • Как заключить договор на поставку природного газа?Развернуть ответ

  Заключение Договора на поставку природного газа происходит непосредственно на нашем веб-сайте. Для этого вам необходимо:

  • пройти регитрацию, указав свои персональные данные
  • заполнит заявление на заключчение договора, указав данные о юридическом лице или физическом лице - предпринимателе, адрес, банковские реквизиты (при наличии баковского счета), ЕІС код
  • подтвердить отсутсвие задолженности перед другим поставщиком
  • подтвердить наличие действующих договоров с ПАО "Укртрансгаз" и гор- или облгазом
  • подписать Договор буквенно-цифровым идентификатором непосредственно на веб-сайте.


  Если это необходимо, мы отправим почтой на Ваш адрес екземпляр Договора с подписью руководителя и печатью нашего предприятия - для этого Вам достаточно выбрать опцию "Отправить почтой" при заключении Договора.

 • Как купить природный газ на нашем веб-сайте?Развернуть ответ

  Все очень просто. Вам необходимо сделать следующие шаги:

  Это все. Вам не нужно несколько раз посещать офисили центр обслуживания, предоставлять оригиналы и копии документов, стоять в очередях и тратить время.

 • Я действительно могу изменить поставщика природного газа?Развернуть ответ
  • В соответствии с действующим законодательством любой потребитель (в т.ч. юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель имеет право изменить поставщика природного газа, выбирая среди нескольких десятков поставщиков, которые действуют на рынке.
  • Вы можете изменять поставщика природного газа так же просто, как оператора мобильной связи или интерент провайдера, руководствуясь при этом исключительно соображениями личной выгоды, целесообразности и удобства.
  • Для расторжения договора с действующим поставщиком вам достаточно загрузить, распечать и заполнить Уведомление о расторжении договора и отправить его рекомендованным письмом на почтовый адрес действующего поставщика.
  • Если ваш договор с действующим поставщиком заканчивается в текущем месяце, вам достаточно не подтвердить его продолжение на следующий год (месяц), тоесть не подписывать дополнительных соглашений и не проводить авансовых оплат на следующий период.
  • Законодательством запрещено взыскание поставщиком штрафа с потребителя при смене поставщика, если это непосредственно не предусмотрено в договоре на поставку природного газа.
 • Какие существуют способы досудебного решения споров?Развернуть ответ
  Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом переговорів.
  У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
  Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначений наступним чином:
  1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:
  1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
  2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
  3) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
  4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.
  2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.
  3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
  4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.
  Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.
  5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
  1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
  2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
  3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
  4) припинення розгляду звернення заявника.
  Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку
  Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.
 • Зачем указывать при заключении договора годовой объем и тип потребления газа?Развернуть ответ

  От годового объема потребления зависит цена природного газа - чем больше объем, тем она ниже. Поскольку Договор на поставку природного газа заключается на 12 месяцев, для нас важна возможность прогнозирования ваших объемов потребления.
  Прогнозировать точный объем годового потребления невероятно сложно, поскольку на это влияет множество факторов (например температура воздуха или интенсивность вашей хозяйственной деятельности), и поэтому мы предлагаем Вам указать только диапазон, в котором находится ваш ориентировочный объем потребления газа. В личном кабинете у Вас есть возможность видеть информацию об объеме потребленного в предыдущие периоды газа, и соответственно Вы можете контролировать, находится ли объем Вашего потребления в пределах выбранного диапазона.
  Выбор типа потребления также значительно упрощает прогнозирование - например при выборе Вами типа потребления "Только в отопительный период" мы будем знать, что у Вас отсутсвует потребность в природном газе в течении апреля-сентября.

 • Какие общие условия поставки природного газа предусмотрены законодательством?Развернуть ответ

  1.1. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до
  газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної
  газорозподільної системи.

  1.2. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до
  газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.
  1.3. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з
  Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором
  Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати
  за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.
  1.4. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з
  Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим
  Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач
  несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС.
  1.5. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у
  Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу,
  або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.
  1.6. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу
  протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації,
  передбаченої Кодексом ГТС.
  1.7. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 05 числа місяця, наступного
  за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний
  об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за
  розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГТС/ГРМ.